JNEGRE - Tractaments legionel·la aigua freda i aigua calenta sanitàriaJNEGRE - Tractaments legionel·la aigua freda i aigua calenta sanitària

Tractaments legionel·la aigua freda i aigua calenta sanitària

Efectuem programes de tractament-manteniment i desinfeccions.

Disposem aixì mateix de sistemes de cloració i productes anticorrosius per a aigües potables.

Les diferents proves i experiències indiquen que la desinfecció tèrmica és un dels processos més eficients per a les xarxes d’aigua potable. En conseqüència disposem de sistemes de desinfecció tèrmica per a circuits d’aigua freda sanitària.

PROPOSTA DE MILLORES EN LA INSTAL·LACIÓ

Entre altres opcions podem proposar, si es considera oportú, modificacions per a poder realitzar desinfeccions tèrmiques en instal·lacions d’Aigua Freda

Documentació

Descarregar Catàleg

Control remot en tractament d’aigua

Categoria:

Descripció

Tractaments legionel·la aigua freda i aigua calenta sanitària

Tractaments legionel·la per a aigua freda i aigua calenta sanitària. Programes de tractament, manteniment i desinfeccions.

Efectuem programes de tractament-manteniment i desinfeccions.

Disposem aixì mateix de sistemes de cloració i productes anticorrosius per a aigües potables.

Les diferents proves i experiències indiquen que la desinfecció tèrmica és un dels processos més eficients per a les xarxes d’aigua potable. En conseqüència disposem de sistemes de desinfecció tèrmica per a circuits d’aigua freda sanitària.

PROPOSTA DE MILLORES EN LA INSTAL·LACIÓ

Entre altres opcions podem proposar, si es considera oportú, modificacions per a poder realitzar desinfeccions tèrmiques en instal·lacions d’Aigua Freda

Documentació

Descarregar Catàleg

Control remot en tractament d’aigua

    Més informació