Servei tècnic de manteniment en bescanviadors de calor de J.NegreServei tècnic de manteniment en bescanviadors de calor de J.Negre

Servei tècnic i manteniment intercanviadors de calor

Reparació i Manteniment en Intercanviadors de Calor

J. Negre és una companyia especialitzada en l’intercanvi de calor, tenim més de 20 anys de presència dins de sectors tan exclusius com l’industrial i el de la climatització. El nostre personal està adequadament format i qualificat, a més de comptar amb una gran experiència (més de 15 anys), per a desenvolupar totes les àrees de treball que formen el món dels intercanviadors de calor.

J. NEGRE li ofereix per a qualsevol marca o model de bescanviador de plaques, els següents serveis:
 • Càlcul i disseny
 • Muntatge i prova de pressió
 • Manteniment y reparació
 • Canvi de juntes
 • Neteja mecànica i/o química realitzat en el nostre taller o si el prefereixen in situ
 • Proves de pressió, amb garantia d’estanquitat
Per a tot això disposem de:
 • 5 Operaris propis, servei in situ o en taller
 • Un centenar d’equips desmuntables en estoc (Rubí), fins a DN150.
 • Al voltant de 30 equips soldats en estoc (Rubí)
 • Recanvis en estoc (Rubí) de fins a 30 models diferents
 • Màquina d’ultrasons per a neteges de plaques
 • Laboratori per a anàlisi física químics
 • Recanvis per a qualsevol marca o model de intercanviadors de plaques
 • Pistons hidràulics per a tancament de grans equips
 • Bomba per a prova de pressió i fugides

Estoc disponible

Descripció

Servei tècnic i manteniment intercanviadors de calor

Servei tècnic i manteniment intercanviadors de calor. Més de 20 anys d’experiència en sectors com l’industrial i la climatització.

Reparació i Manteniment en Bescanviadors de Calor

J. Negre és una companyia especialitzada en l’intercanvi de calor, tenim més de 20 anys de presència dins de sectors tan exclusius com l’industrial i el de la climatització. El nostre personal està adequadament format i qualificat, a més de comptar amb una gran experiència (més de 15 anys), per a desenvolupar totes les àrees de treball que formen el món dels intercanviadors de calor.

J. Negre li ofereix per a qualsevol marca o model de bescanviador de plaques, els següents serveis:
 • Càlcul i disseny
 • Muntatge i prova de pressió
 • Manteniment y reparació
 • Canvi de juntes
 • Neteja mecànica i/o química realitzat en el nostre taller o si el prefereixen in situ
 • Proves de pressió, amb garantia d’estanquitat
Per a tot això disposem de:
 • 5 Operaris propis, servei in situ o en taller
 • Un centenar d’equips desmuntables en estoc (Rubí), fins a DN150.
 • Al voltant de 30 equips soldats en estoc (Rubí)
 • Recanvis en estoc (Rubí) de fins a 30 models diferents
 • Màquina d’ultrasons per a neteges de plaques
 • Laboratori per a anàlisis fisicoquímiques
 • Recanvis per a qualsevol marca o model de intercanviadors de plaques
 • Pistons hidràulics per a tancament de grans equips
 • Bomba per a prova de pressió i fugides

Estoc disponible

  Més informació