JNEGRE - Tractaments d'aigua en CalderesJNEGRE - Tractaments d'aigua en Calderes

Tractaments d’aigua en Calderes

Subministrem productes acondicionants i realitzem el programa de tractament d’aigua i el seguiment analític d’aquest.

Si cal, oferim el nostre servei de neteja i desincrustació.

Disposem així mateix de la tecnologia de les amines filmantes de protecció total del circuit

Documentació

Descarregar Catàleg

Categoria:

Descripció

Tractaments d’aigua en Calderes

Tractaments d’aigua en Calderes. Subministrament de productes acondicionants. Programa de tractament d’aigua i seguiment analític.

Subministrem productes acondicionants i realitzem el programa de tractament d’aigua i el seguiment analític d’aquest.

Si cal, oferim el nostre servei de neteja i desincrustació.

Disposem així mateix de la tecnologia de les amines filmantes de protecció total del circuit

Documentació

Descarregar Catàleg

Les amines filmantes permeten tractar tot el circuit de vapor amb un sol producte. Aquest producte genera un film protector sobre totes les superfícies que evita la corrosió per oxigen dissolt en aigua i les incrustacions.

Avantatges amines filmantes:
  • Reducció de productes a dosar, només un additiu
  • Menor volum de químics a dosar
  • Major facilitat i rapidesa en el control analític

    Més informació