JNEGRE - Reparació i Manteniment en torres de refrigeracióJNEGRE - Reparació i Manteniment en torres de refrigeració

Tractaments d’aigua a Torres de Refrigeració

Dissenyem i desenvolupem els programes de tractament segons la legislació vigent.

Elaborem i realitzem el seguiment de la documentació requerida.

Realitzem les analítiques periòdiques, fisicoquímiques i biològiques.

Efectuem desinfeccions, neteges mecàniques i químiques. Instal·lem els equips de dosificació i control com són purgues automàtiques, dauradors i bombes dosificadores.

Disposem d’una gran diversitat de productes per adaptar-nos a les característiques de cada instal·lació. Utilitzem Biocides no oxidants i oxidants.

Documentació

Descarregar Catàleg

Control remot en tractament d’aigua

Categoria:

Descripció

Tractaments d’aigua a Torres de Refrigeració

Tractaments d’aigua a Torres de Refrigeració. Condicionament i reparació de qualsevol marca de torre de refrigeració. Recanvis.

Dissenyem i desenvolupem els programes de tractament segons la legislació vigent.

Elaborem i realitzem el seguiment de la documentació requerida.

Realitzem les analítiques periòdiques, fisicoquímiques i biològiques.

Efectuem desinfeccions, neteges mecàniques i químiques. Instal·lem els equips de dosificació i control com són purgues automàtiques, dauradors i bombes dosificadores.

Disposem d’una gran diversitat de productes per adaptar-nos a les característiques de cada instal·lació. Utilitzem Biocides no oxidants i oxidants.

Documentació

Descarregar Catàleg

Control remot en tractament d’aigua

    Més informació