JNEGRE - Control remot tractament d'aiguaJNEGRE - Control remot tractament d'aigua

Control remot tractament d’aigua

Automatitzem les instal·lacions permetent el seu control i gestió de forma
remota via internet o telefonia mòbil.

Documentació

Descarregar Catàleg

Categoria:

Descripció

Control remot tractament d’aigua

Control remot tractament d’aigua mitjançant l’automatització d’instal·lacions permetent el seu control i gestió de manera remota.

Automatitzem les instal·lacions permetent el seu control i gestió de forma
remota via internet o telefonia mòbil.

Documentació

Descarregar Catàleg

Automatitzem les instal·lacions permetent el seu control i gestió de manera remota via internet o telefonia mòbil.

En funció dels valors recollits per les diferents sondes, s’operen els equips específics de cada instal·lació, portant-se també els registres dels paràmetres obligatoris per llei.

En cas de desviació, el sistema via correu electrònic o missatge SMS avisa als responsables designats perquè executin les mesures correctores.
Poden afegir-se de manera addicional gestions pròpies de la instal·lació, com a monitoratge de valors, modificacions de consignes, control d’arrencades i aturs o gestió de variadors de freqüència.

Gestió d’un circuit de Torre de Refrigeració
Es controla:
 • Consum d’aigua d’aportació.
 • Consum d’aigua de purga.
 • Conductivitat en circuit (opcionalment i en casos especials també en aportació)
 • Nivell de biocida en l’aigua.
 • Nivells de productes a dosar en els envasos.
I en funció d’aquestes dades s’accionen:
 • Bombes dosificadores – Vàlvules de purga

Es porta el registre diari del nivell de Biocida.

Gestió de circuits d’aigua freda i aigua calenta sanitària
Es pot controlar:
 • Clor residual en dipòsits.
 • Temperatura dels acumuladors d’aigua calenta.
 • Temperatura en el circuit de retorn de l’aigua calenta en els sistemes amb recirculació.
I en funció d’aquestes dades és pot:
 • Accionar bombes dosificadores.
 • Si la caldera ho permet, modificar la consigna per a realitzar desinfeccions tèrmiques en els acumuladors de manera periòdica.
 • Dosificar desinfectants específics en cas d’anomalies en la temperatura.

Es porta el registre diari de les temperatures dels acumuladors.

  Més informació