Reparació i manteniment en Torres de Refrigeració

Reparació i Manteniment en torres de refrigeració

Condicionem i reparem totes les marques de torres de refrigeració. Disposem de tots els recanvis per a torres de refrigeració.

Reparació i Manteniment en Torres de Refrigeració

Condicionem i reparem qualsevol marca de torre de refrigeració. Posem a la seva disposició tots els recanvis per a torres de refrigeració.

Som l’única empresa a Catalunya en donar un servei complet al voltant de la torre de refrigeració. Disposem de 5 operaris en plantilla. Per a qualsevol marca o model de torre: Subministrem recanvis, reparem i realitzem el tractament d’aigua per a la legionel·la.

Documentació

Descarregar catàleg farcit i separadors de gotes

Condicionem i reparem qualsevol marca de torre de refrigeració:
 • Canvis de farciment
 • Canvis de separador de gotes
 • Reparació de fuites a la safata
 • Recobriment i reparació en polièster
 • Canvi sistema de distribució
 • Equilibrat del ventilador
 • Ajust de l’angle d’atac del ventilador
 • Mesura de prestacions de la torre
 • Informe de l’estat de la Torre
J. Negre posa a la seva disposició tots els recanvis per a torres de refrigeració
 • Recanvis originals per les Torres EWK former Sulzer
 • Recanvis compatibles amb qualsevol altra marca i model de torre
 • Farcits en polipropilè (Fins 80ºC)
 • Separadors de gotes en Polipropilè
 • Farciment i Separador de gotes antilegionella
 • Ventiladors axials i centrífugs
 • Sistemes de distribució
 • Toberes
 • Finestres d’aspiració en Polipropilè
Tractament d’aigua contra la Legionel·la
 • 20 anys d’experiència en tractament d’aigua
 • Els únics a Catalunya en subministrar torres, recanvis, realitzar reparacions i realitzar tractaments d’aigua sense subcontractes
 • Analítiques periòdiques fisicoquímiques i biològiques.
 • Desinfeccions, neteges mecàniques i químiques. Instal·lem equips de dosificació i control com purgues automàtiques, cloradors i bombes dosificadores.
 • Disposem d’una gran diversitat de productes per adaptar-nos a les característiques de cada instal·lació.
Tractament d’aigua no només per a Torres

Tractaments d’aigua. Antilegionella, descalcificadors i osmosi

  Més informació