Servei tècnic i manteniment intercanviadors de calor

Servei tècnic i manteniment intercanviadors de calor

J. Negre es una compañía especializada en el intercambio de calor, tenemos más de 20 años de presencia dentro de sectores tan exclusivos como el industrial y el de la climatización.
 Nuestro personal está adecuadamente formado y cualificado, además de contar con una gran experiencia (más de 15 años), para desarrollar todas las áreas de trabajo que forman el mundo de los intercambiadores de calor.
J. NEGRE li ofereix per a qualsevol marca o model de bescanviador de plaques, els següents serveis:
 • Càlcul i disseny
 • Muntatge i prova de pressió
 • Manteniment i reparació
 • Canvi de juntes
 • Neteja mecànica i/o química realitzat en el nostre taller o si el prefereixen in situ
 • Proves de pressió, amb garantia d’estanquitat
Per a tot això disposem de:
 • 5 Operaris propis, servei in situ o en taller
 • Un centenar d’equips desmuntables en estoc (Rubí), fins a DN150.
 • Al voltant de 30 equips soldats en estoc (Rubí)
 • Recanvis en estoc (Rubí) de fins a 30 models diferents
 • Màquina d’ultrasons per a neteges de plaques
 • Laboratori per a anàlisi física químics
 • Recanvis per a qualsevol marca o model de intercanviadors de plaques
 • Pistons hidràulics per a tancament de grans equips
 • Bomba per a prova de pressió i fugides

  Més informació