Servei tècnic i manteniment intercanviadors de calor

Servei tècnic i manteniment intercanviadors de calor

J. Negre és una companyia especialitzada en l'intercanvi de calor, tenim més de 20 anys de presència dins de sectors tan exclusius com l'industrial i el de la climatització. El nostre personal està adequadament format i qualificat, a més de comptar amb una gran experiència (més de 15 anys), per desenvolupar totes les àrees de treball que formen el món dels intercanviadors de calor.
J. NEGRE li ofereix per a qualsevol marca o model de bescanviador de plaques, els següents serveis:
 • Càlcul i disseny
 • Muntatge i prova de pressió
 • Manteniment i reparació
 • Canvi de juntes
 • Neteja mecànica i/o química realitzat en el nostre taller o si el prefereixen in situ
 • Proves de pressió, amb garantia d’estanquitat
Per a tot això disposem de:
 • 5 Operaris propis, servei in situ o en taller
 • Un centenar d’equips desmuntables en estoc (Rubí), fins a DN150.
 • Al voltant de 30 equips soldats en estoc (Rubí)
 • Recanvis en estoc (Rubí) de fins a 30 models diferents
 • Màquina d’ultrasons per a neteges de plaques
 • Laboratori per a anàlisi física químics
 • Recanvis per a qualsevol marca o model de intercanviadors de plaques
 • Pistons hidràulics per a tancament de grans equips
 • Bomba per a prova de pressió i fugides

  Més informació