E4efficiency – ENAGAS

portfolio image

PROJECT DETAILS

E4efficiency – ENAGAS

Any: 2017
Referència: Primer Prototip – Temper

Problema:

Demostrar la viabilitat d’aprofitar el fred residual que es genera en les plantes de regasificació per subministrar a fabriques veïnes.

El gas natural liquat és subministrat a molt baixes temperatures al voltant de -160ºC i a elevades pressions. Existeixen 3 reptes a superar:

  1. Que fluid no perillós es fes servir per transportar aquest fred a les temperatures de consum dels usuaris finals (-36ºC)?
  2. Com evitarem la congelació d’aquest fluid considerant les baixes temperatures de l’gas natural liquat?
  3. Que tecnologia d’intercanvi tèrmic es fes servir que permeti donar un bon rendiment treballant a condicions extremes?

Proposta desenvolupada entre E4EFFICIENCY, VAHTERUS I J.NEGRE

  • Es dissenya un sistema de 2 intercanviadors de carcassa i plaques Vahterus. El GNL entra en un primer intercanviador GNL / fluid intermedi i aquest fluid intermedi cedeix el fred en el segon intercanviador al Temper, que serà transportat fins als usuaris finals.
  • Aquest sistema de dos intercanviadors funciona per termosifó, sense cap necessitat de sistema de bombament. Per canvi de densitats entre la part gas i la part liquida es genera aquesta circulació.
    Es fabrica un primer prototip usant Temper com a fluid de transport i es projecta un segon prototip condensant CO2.
  • Dificultat de reparació en cas de perforació de tub.

Resultat

Un cop fabricat i provat el primer prototip es constata que aquest dóna fins i tot millors resultats dels esperats. De forma immediata es projecta el segon prototip amb 2 Intercanviadors Vahterus més, subministrats per J.Negre.

Els intercanviadors de calor de carcassa i plaques són l’única tecnologia en plaques capaç de treballar a aquestes temperatures i pressions. Compta amb plaques circulars que permeten gestionar les dilatacions produïdes millor que qualsevol altra tecnologia. El seu major eficiència respecte les tecnologies tubulars han permès a Enagás disposar d’un equip més compacte i amb menor volum de gas dins de l’equip, el que suposa un gran avantatge a nivell de seguretat. A aquests avantatges respecte els intercanviadors tubulars també cal sumar-li el menor pes, menor espai i menors costos de fabricació, entre d’altres.

Aquests 2 nous intercanviadors fabricats per Vahterus, inventor d’aquesta tecnologia, se sumen als equips Vahterus que Enagás ja té a les seves plantes de Cartagena i Badia Bizkaia Gas.

Proyectos Relacionados