Intercanvis tubularsIntercanvis tubulars

Intercanviadors tubulars

A la tecnologia més antiga d’intercanvi tèrmic, més enllà del clàssic tub llis, hem espremut al màxim l’eficàcia dels nostres intercanviadors de calor tubulars aplicant tractaments de corrugació, la qual cosa aporta beneficis tant a l’interior com en l’exterior dels tubs.

Amb aquest disseny aconseguim nivells més elevats de turbulència, arribant-se a duplicar l’eficàcia de la transmissió tèrmica respecte als tubs llisos, amb el que es necessita una menor superfície de transferència tèrmica. Això es tradueix en solucions més compactes que requereixen una menor inversió

Documentació

Descarregar Catàleg
Descarregar Manual

Descripció

Intercanviadors tubulars

Intercanviadors tubulars. Intercanviadors de calor. Intercanviadors de doble tub. Intercanviadors de carcassa i tubs.

A la tecnologia més antiga d’intercanvi tèrmic, més enllà del clàssic tub llis, hem espremut al màxim l’eficàcia dels nostres intercanviadors de calor tubulars aplicant tractaments de corrugació, la qual cosa aporta beneficis tant a l’interior com en l’exterior dels tubs.

Amb aquest disseny aconseguim nivells més elevats de turbulència, arribant-se a duplicar l’eficàcia de la transmissió tèrmica respecte als tubs llisos, amb el que es necessita una menor superfície de transferència tèrmica. Això es tradueix en solucions més compactes que requereixen una menor inversió

Documentació

Descarregar Catàleg
Descarregar Manual

Geometries disponibles
 • Bescanviador Doble tub alimentari – 2 tubs concèntrics
 • Intercanviador Doble tubo indústria 1 – 2 tubos concèntrics
 • Intercanviador Espai Anul·lar – 3 tubs concèntrics
 • Fluids servits per tubs externs i fluid procés per tub central
 • Intercanviador Multitubular alimentari
 • Intercanviador Multitubular industrial
 • Intercanviador Multitubular desmontable
 • Intercanviador Tubular Farmacèutic
 • Intercanviador Superfície gratada
Avantatges i aplicacions:
 • Disseny tèrmic i/o mecànic
 • Construcció
 • Homologacions
 • Reentubats
 • Reducció temps de neteges
Aplicacions
 • Intercanviador Tubular Vapor
 • Intercanviador tubular aigua calenta sanitària
 • Intercanviador tubular Indústria química
 • Intercanviador tubular procés sanitari
 • Condensador dissolvents
 • Pasteuritzador tubular
 • Esterilitzador tubular
 • Intercanviador aigües residualss

Intercanviador de tubs corrugats en espiral

L’intercanviador de calor tubular amb feix espiral és un intercanviador compacte es pot inserir en un sistema de vapor o d’aigua sobreescalfada, per a la producció d’ACS. Aquest tipus d’intercanviadors de calor està fet amb una bobina de tubs corrugats en espiral. El que permet multiplicar l’eficiència de la transferència de calor, en comparació amb bescanviadors de calor tubulars estàndards o amb bescanviadors de calor amb baix cost operatiu (major resistència a les impureses gràcies als connectors en V i als tubs en espiral).

Documentació

Descarregar Catàleg

Ventatges
 • Intercanviador més compacte i eficient que un tubular estàndard
 • Feix de tubs en espiral acte-dilatable, resistent als cicles de treball
 • Espai d’instal·lació molt reduït. Instal·lació en vertical
Materials
 • Carcassa: acer inoxidable
 • Connexions: acer inoxidable
 • Brides: acer inoxidable, acer al carboni
Aplicacions
 • Intercanviador Tubular HVAC
 • Intercanviador Tubular Vapor
 • Intercanviador tubular aigua calenta sanitària
 • Intercanviador tubular Indústria química
 • Intercanviador tubular procés sanitari
 • Intercanviador tubular alimentari

  Més informació