Intercanviador de plaques soldades VahterusIntercanviador de plaques soldades Vahterus

Intercanviador de plaques soldades Vahterus

Vahterus

Vahterus, en funcionament donis de 1992, és el fabricant i inventor de la tecnologia de carcassa i plaques.

Ventatges
 • Fabricació en Finlandia
 • Gamma de pressions des de buit fins a 200 bar
 • Temperatures des de -170 °C fins a 900 °C
 • Possibilitat de feix de plaques extraïble
 • Fabricació en múltiples materials
 • Bastidor robust i fiable
 • Equips molt més compactes que bescanviadors tubulars
 • Petit volum de líquid, sota pes
 • Placa circular absorbeix grans dilatacions
 • Funcionament segur sense fugides
 • Sense juntes
 • Soldadura TIG sense aportació de material
Documentació

Descarregar Manual
Descarregar Catàleg

Descripció

Intercanviador de plaques soldades Vahterus

Intercanviador de plaques soldades Vahterus. L’intercanviador de calor totalment soldada amb brida. Temperatures desde -200 ºC fins a 900ºC

Model intercanviador Vahterus PSHE completament soldat

Interactui amb el model 3D per a explorar el intercanviador de calor de placa i carcassa Vahterus completament soldat.

Configuració

Aquests equips es componen d’un feix de plaques circulars d’alt rendiment allotjades a l’interior d’una robusta carcassa.

Els inercanviadors de carcassa i plaques Vahterus combinen els avantatges dels intercanviadors de plaques convencionals (alt rendiment) i dels intercanviadors de carcassa i tubs (treballar a condicions extremes).

Soldadura TIG
 • Sense aportació de material
 • Bona protecció contra gasos
 • Conformació de soldadura convexa
 • Porositat mínima
 • Esquerdes mínimes
 • Esquitxades mínimes
 • El control de qualitat és fàcil i fiable
 • Es conserva el gruix de la placa
Dilatacions

La placa de geometria circular permet repartir les dilatacions de manera homogènia per tot el perímetre de la placa. En aquest perímetre les forces són en una sola direcció.

Tot el contrari de les geometries rectangulars, on les dilatacions es concentren a les cantonades on convergeixen dues forces perpendiculars produint un desgast al material que amb el temps pot suposar fugides.

Aquesta característica fa els equips especialment robustos per a aplicacions amb grans diferencials tèrmics entre circuits i en aplicacions no contínues.

Models
Materials
Aplicacions
 • Intercanviador Vapor
 • Intercanviador Oli tèrmic
 • Condensador dissolvents
 • Intercanviador Crude oil
 • Intercanviador Gasoline
 • Intercanviador Hydrocarbon
 • Intercanviador Fuel Gas
 • Intercanviador Propane condenser
 • Intercanviador Alkylxylene
 • Intercanviador Pibmala
 • Intercanviador Lean/Rich Glycol
 • Intercanviador Lean/Rich Amine
 • Intercanviador Propylenoxid
 • Intercanviador Ethylene Cracker
 • Intercanviador High Density Polyethylene
 • Intercanviador Propylene Oxyd/Styrene Monomer
 • Intercanviador Nitrogen
 • Intercanviador Ethylene Oxide
 • Intercanviador Benzene
 • Intercanviador Natural Gas
 • Intercanviador LNG
 • Intercanviador Propylene condenser – LPG-tanker
 • Intercanviador Propylene heater – LPG-tanker
 • Intercanviador Hexene condenser
 • Intercanviador Hydrocyanic Acid – Column head condenser
 • Intercanviador Gasoline Stabilizer Column Condenser
 • Intercanviador Reboiler of de-methanizer
 • Intercanviador Dirty hydracarbon column reboilers
 • Intercanviador Catalytic Reformer Combined Feed Exchangers
 • Intercanviador Triethylene glycol – TEG
 • Intercanviador MDEA
 • Etc.
Vahterus vs Tubulares

A diferència dels tubs, els intercanviadors de plaques incorporen una sèrie d’ondulacions en les parets que, donant major turbulència al fluid trenquen constantment la capa límit tèrmica i mantenen elevat el coeficient de transferència de calor.

En el costat carcassa, a més, l’intercanviador tubular té punts morts, àrees de molt baixa velocitat i àrees on el fluid bypaseja els tubs, tot això contribueix a una disminució del rendiment global de l’equip.

Això suposa a la pràctica treballar amb equips:

 • Molt més compactes. Espai fins a un 80% inferior respecte al tubular
 • Menor pes. Estructures de suport molt més lleugeres i econòmiques
 • Instal·lació més senzilla
 • Manteniment més senzill
 • Menor superfície d’aïllament
Vídeo neteja Vahterus

  Més informació