Refrigeradores levitació magnètica 250kW – 3000kWRefrigeradores levitació magnètica 250kW – 3000kW

Refrigeradores Levitació Magnètica 250kW – 3000kW

Refrigeradores de Levitació Magnètica Turbomiser

El cor de les refrigeradores de levitació magnètica Turbomiser de Geoclima, és el turbocompressor de levitació magnètica i velocitat controlada. L’allotjament de l’eix d’impulsió es duu a terme sense oli gràcies a la tecnologia de levitació magnètica.

El resultat: no es produeix cap desgast mecànic en les peces mòbils, i el risc d’avaries és mínim. La tecnologia integrada s’encarrega de la resta perquè el corrent d’arrencada es redueixi al mínim i es produeixi una adaptació de potència automàtica a les necessitats de fred de cada moment. D’aquesta manera, la unitat refrigeradora Turbomiser aconsegueix una gran eficiència energètica especialment a càrregues parcials.

Documentació

Catàleg
Manual

Descripció

Refrigeradores Levitació Magnètica 250kW – 3000kW

Refrigeradores de Levitació Magnètica 250kW – 3000kW Turbomiser de Geoclima disponibles en Jnegre. Descàrrega aquí el manual.

Refrigeradores Levitació Magnètica 250kW – 3000kW Turbomiser

El cor de les refrigeradores de levitació magnètica Turbomiser de Geoclima, és el turbocompressor de levitació magnètica i velocitat controlada. L’allotjament de l’eix d’impulsió es duu a terme sense oli gràcies a la tecnologia de levitació magnètica.

El resultat: no es produeix cap desgast mecànic en les peces mòbils, i el risc d’avaries és mínim. La tecnologia integrada s’encarrega de la resta perquè el corrent d’arrencada es redueixi al mínim i es produeixi una adaptació de potència automàtica a les necessitats de fred de cada moment. D’aquesta manera, la unitat refrigeradora Turbomiser aconsegueix una gran eficiència energètica especialment a càrregues parcials.

Documentació refrigeradores Levitació Magnètica 250kW – 3000kW

Catàleg
Manual

En 2017, Geoclima va obtenir la certificació AHRI®, una garantia del rendiment del producte, tant per a les gammes de productes refrigerats per aigua (AHRI WCCL) com per aire (AHRI ACCL) com a fabricant d’equips originals.

Amb les certificacions AHRI, els clients i usuaris finals tenen la seguretat que les refrigeradores refrigerades per aigua i aire de Geoclima funcionaran d’acord amb els valors de rendiment declarats en la documentació tècnica i en el programari de selecció Geoselectool.

Compressor de levitació magnètica Turbocor

Major estalvi energètic

MÀXIMA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

El fet de treballar amb un compressor centrífug amb variador i coixinets magnètics ens permet aconseguir millors rendiment respecte compressors volumètrics, portin o no variadors. En les màquines centrífugues aquesta disminució de la refrigeradora presenta uns rendiments òptims. Aquesta major eficiència comporta un enorme potencial d’estalvi, sobretot a càrrega parcial. Aquesta tecnologia proveeix dels majors valors de ESEER, SEPR, EER del mercat.

REGULACIÓ CONTÍNUA DE POTÈNCIA
 • La regulació contínua de la velocitat permet una regulació ideal de la potència. Els diferents compressors es connecten i desconnecten per a aconseguir el EER òptim en cada cas.
 • La possibilitat de treballar a molt baix percentatge de càrrega, redueix el nombre d’arrencades en els motors dels compressors.
 • El manteniment exacte de la temperatura de consigna de l’aigua freda permet l’estabilitat en la xarxa consumidora.
SUAVITAT EN L’ARRENCADA
 • Els compressors arrenquen de manera escalonada i suau. El corrent màxim d’arrencada és de 5 A
 • La xarxa de subministrament elèctric es manté estable, ja que la presa d’energia de les unitats refrigeradores augmenta de manera contínua.
 • La suavitat d’arrencada permet menor potència de connexió i una protecció mínima.
EMISSIONS DE CO2 REDUÏDES
 • Durant un període de 15 anys, una refrigeradora amb una potència de 1.400 kW emet aproximadament 500 tones menys de CO₂ que una unitat comparable. Això equival a un estalvi anual de 53.700 kWh. Depenent de l’aplicació i del model podrien fins i tot obtenir-se millors resultats.
FUNCIONAMENT SENSE COMPENSACIÓ DE POTÈNCIA REACTIVA
 • Gràcies a un alt factor de potència (cos phi 0,92) en tot el rang de control, la refrigeradora no consumeix gairebé gens de potència reactiva, la qual cosa estalvia la costosa compensació d’aquesta. En unitats refrigeradores convencionals, el factor de potència (< 0,5 possible) baixa bruscament en càrrega parcial.
SEGURETAT DE FUNCIONAMENT
 • El grau de disponibilitat d’una unitat refrigeradora amb diversos compressors és considerablement superior a les d’un únic compressor.
 • La unitat continua en funcionament amb gran part de la potència fins i tot en cas d’avariar-se un compressor.
 • El canvi d’un compressor requereix un treball molt senzill.
DISMINUCIÓ DE POTÈNCIA EN EL CIRCUIT DE CONDENSACIÓ
 • L’elevada eficiència en càrrega parcial redueix la potència de refrigeració del circuit de condensació. Això permet estalviar electricitat i aigua, reduint així les despeses de funcionament de la instal·lació

Menys manteniment

COMPRESSOR SENSE OLI I COIXINETS MAGNÈTICS SENSE CONTACTE
 • Atès que els compressors funcionen sense oli, no es precisa de peces per a la circulació, la refrigeració i la filtració de l’oli.
 • Els coixinets magnètics eviten desgastos mecànics en els suports.
 • El grau d’eficiència roman òptim, no hi ha perdudes de rendiment
 • Els costos de manteniment i de reparació són molt reduïts i no hi ha necessitat de canviar coixinets.

VEURE TAULA COMPARATIVA DE COSTOS DE MANTENIMENT PER TECNOLOGIA DE COMPRESSOR

BAIX NIVELL DE SOROLL I VIBRACIÓ
 • Gràcies al baix nivell de sorolls i a la, pràcticament, total absència de vibracions durant el funcionament, no solen requerir-se mesures atenuants addicionals.

No existeix cap risc de fugides de refrigerant o de danys en les peces de la unitat a causa de vibracions.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA I MANTENIMENT
 • El funcionament suau, sense friccions ni oli, redueix al mínim els costos de manteniment.

La senzillesa de la construcció permet el fàcil accés a cadascun dels components, simplificant així les tasques de servei tècnic.

Geoclima Nº1 en eficiència i robustesa

Qui és GEOCLIMA
 • Primera empresa a Europa en termes d’abast i aplicacions amb tecnologia Turbocor
 • Tercera empresa Europea en consum de compressors Turbocor
 • Primera empresa a aplicar compressors Turbocor en condensació per aire
 • Primera empresa en el món a aplicar el refrigerant ecològic R1234ze (2011)
 • Solucions a mesures
Robustesa per a màxima durabilitat
 • Estructures caragolades, no reblades, amb perns d’acer
 • Estructura amb marc plegat a pressió de 5 mm pintat en calent.
 • Quadre elèctric no premuntat, fabricat en fàbrica, espaiós, amb possibilitat d’afegir components personals. Coberta de pluja, coberta ventilació, etc.

  Més informació