Intercanviador d'aire-aireIntercanviador d'aire-aire

Intercanviador de calor Gas Gas

Els recuperadors de calor de plaques són intercanviadors que permeten transferir calor entre dos fluxos d’aire sota l’acció d’una diferència de temperatura. L’ús d’aquests equips permet considerables estalvis energètics, amb la consegüent recuperació d’energia en forma de calor, que d’una altra manera es perdria.

Aplicacions
 • Recuperador fum/aire
 • Recuperadors Forns
 • Recuperador calderes
 • Recuperador indústria ceràmica
 • Recuperadors climatització
 • Recuperador Unida
Documentació

Descarregar Catàleg
Descarregar presentació

Descripció

Intercanviador de calor Gas Gas

Intercanviador de calor Gas Gas. El material de les plaques exerceix gran influència en la transmissió de la calor. Baixos costos d’instal·lació.

Els recuperadors de calor de plaques són intercanviadors que permeten transferir calor entre dos fluxos d’aire sota l’acció d’una diferència de temperatura. L’ús d’aquests equips permet considerables estalvis energètics, amb la consegüent recuperació d’energia en forma de calor, que d’una altra manera es perdria.

Aplicacions
 • Recuperador fum/aire
 • Recuperadors Forns
 • Recuperador calderes
 • Recuperador indústria ceràmica
 • Recuperadors climatització
 • Recuperador Unida
Documentació

Descarregar Catàleg
Descarregar presentació

Característiques generals

El material de les plaques exerceix gran influència en la transmissió de la calor. Són aspectes importants la resistència a la corrosió i els costos. En la majoria de les aplicacions s’utilitza l’alumini, per les seves característiques de resistència a la corrosió, facilitat de mecanitzat, no-inflamabilitat i durada. En ambients amb atmosfera agressiva, l’alumini es protegeix amb un revestiment de pintura no tòxica de base epoxídica resistent a la corrosió (versió AC). En cas de temperatures d’exercici molt elevades (superiors a 200 °C) o aplicacions industrials de procés, es poden emprar aliatges d’acer inoxidable.

Avantatges i aplicacions:
 • Baixos costos d’instal·lació i d’exercici
 • Separació total dels fluxos
 • Absència de parts mòbils
 • Fàcil adaptació a cada ocupació
 • Materials adequats per a les característiques dels diferents ambients
 • Baixes pèrdues de càrrega
 • Alta eficiència
 • Facilitat de neteja, mínim manteniment
 • Acció eficaç per a esmorteir els sorolls

  Més informació