Refrigeradores d'aigua chillers condensació adiabàticaRefrigeradores d'aigua chillers condensació adiabàtica

Chiller amb condensació en versió adiabàtica

L’eficiència energètica estàndard del chiller amb condensació en versió adiabàtica, obtinguda mitjançant la pre-refrigeració de l’aire d’entrada en els condensadors, obtenint fins i tot a l’estiu, quan el consum elèctric del compressor aconsegueix el seu pic més elevat, fa que aquests equips en aquestes condicions de treball tinguin un consum d’energia moderat que només es poden registrar en els mesos intermedis.

Descripció

Chiller amb condensació en versió adiabàtica.

Chiller amb condensació en versió adiabàtica

L’eficiència energètica estàndard del chiller amb condensació en versió adiabàtica, obtinguda mitjançant la pre-refrigeració de l’aire d’entrada en els condensadors, obtenint fins i tot a l’estiu, quan el consum elèctric del compressor aconsegueix el seu pic més elevat, fa que aquests equips en aquestes condicions de treball tinguin un consum d’energia moderat que només es poden registrar en els mesos intermedis.

    Més informació