Descàrrega d’equip Platular de Barriquand de 15.000kg en una important indústria paperera a Catalunya.

Aquest equip té l’objectiu de substituir un intercanviador de plaques de flux Lliure que es tapava constantment. El fluid conflictiu és aigua d’una depuradora.

Amb la tecnologia Platular de Barriquand tenim 25mm de pas entre plaques i 4 portes d’accés per a neteja. Amb aquesta solució convergeix l’equilibri entre:

  • Alt rendiment (major que un tubular)
  • Increment de el temps entre les actuacions de neteja a l’tenir major pas
  • Fàcil accés per a neteges mecàniques que redueix els temps de parades. Les canonades no incideixen en les portes d’obertura i disposa de frontisses.